Regularny ruch dla stawów

Rozmowa z dr. Janem Paradowskim

Jak zmienia się z wiekiem kondycja naszych stawów?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że staw to nie tylko jego wnętrze, czyli chrząstka i kości – choć wiele osób tak właśnie go definiuje. Staw to także torba stawowa, ścięgna i więzadła. Wraz z wiekiem wszystkie te struktury ulegają degeneracji i pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe.

Na niektóre z zachodzących zmian mamy wpływ. Dzięki regularnym ćwiczeniom możemy polepszyć stan ścięgien, więzadeł i mięśni. Nasz wpływ na proces destrukcji chrząstki czy kości jest niestety zdecydowanie mniejszy. (więcej…)

Męczysz mięśnie, a głowa odpoczywa

Rozmowa z Małgorzatą Makoś-Wiśniewską

Aktywni ludzie są szczęśliwsi?

Zdecydowanie tak! I nie świadczą o tym wyłącznie badania naukowe, których jest cała masa. Mam na myśli chociażby badania dotyczące jakości życia. Wynika z nich, że osoby, które ćwiczą i nie pozostają bierne, są znacznie bardziej zadowolone z własnego życia.

Innym dowodem niech będzie obserwacja ludzi podczas wysiłku fizycznego. Wśród takich osób trudno znaleźć smutasów. (więcej…)

Ruch – niezastąpione lekarstwo

Rozmowa z prof. Adamem Windakiem

Czy to prawda, że lekarz rodzinny jest coraz częściej lekarzem starszych pacjentów? Czy starzenie się społeczeństwa ma przełożenie na praktykę lekarza rodzinnego?

Lekarz rodzinny przyjmuje wszystkich pacjentów, zarówno dzieci, osoby w sile wieku, jak i seniorów, ale trendy demograficzne są klarowne i wskazują na starzenie się społeczeństwa. W codziennej pracy lekarza ogólnego dominują dwie grupy pacjentów: najmłodsi i najstarsi, bo w tych dwu okresach życia ludzie najczęściej potrzebują pomocy medycznej. Specyfika pracy lekarza zależy też od tego, gdzie praktykuje – nieco inaczej to wygląda w centrach wielkich miast, inaczej w miejscowościach, które się wyludniają i gdzie młodych rodzin nie przybywa, wreszcie inaczej na nowo powstałym osiedlu, zamieszkiwanym głównie przez rodziny z małymi dziećmi. Proporcje grup pacjentów są różne, ale z pewnością rośnie odsetek pacjentów w starszym wieku. Na podstawie mojej codziennej praktyki oszacowałbym, że stanowią oni co najmniej dwie trzecie wszystkich pacjentów. (więcej…)

Aktywność fizyczna na recepcie

Rozmowa z dr Marzeną Zarzeczną-Baran

Czy seniorzy z chorobami serca mogą podejmować aktywność fizyczną?

Nie tylko mogą, ale powinni! Gdyby choroby układu krążenia były przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej, to musielibyśmy odradzić ruch co najmniej połowie populacji. Osoby z chorobami krążenia powinny zatem być aktywne fizycznie, choć oczywiście wysiłek musi być dostosowany do ich możliwości. Najczęstszym problemem zdrowotnym osób starszych jest nadciśnienie tętnicze. Ono wcale nie wyklucza aktywności fizycznej, o ile pozostaje pod kontrolą, czyli jest wyrównane. Ważne, by starszy człowiek zdawał sobie sprawę ze swojej dolegliwości i potrafił nad nią zapanować przy współpracy z własnym lekarzem. (więcej…)

Recepta na dobrą starość

Rozmowa z prof. Barbarą Bień

Jak z wieloletniej perspektywy zajmowania się osobami starszymi ocenia pani kondycję polskich seniorów? Czy dziś osoby starsze bardziej dbają o siebie niż 20–25 lat temu?

To trudne pytanie. Przede wszystkim widzę po swoich pacjentach, że co roku przychodzą do mnie osoby coraz starsze, a więc starzeje się populacja seniorów. Jeszcze kilka dekad temu ci najbardziej schorowani umierali, nie dożywali późnych lat. Postęp medycyny i nowoczesne technologie, jak stentowanie, koronarografie, protezowanie z miniaturyzacją zabiegów i skrócenie czasu ich trwania, powodują, że lekarze podejmują się coraz większych wyzwań u coraz starszych osób – choć nie zawsze prowadzi to do poprawy kondycji tych najstarszych seniorów, ponieważ ich rezerwy narządowe często są już znikome, a dostępność rehabilitacji w tej grupie wiekowej jest mniejsza. (więcej…)

Każdy ma swój Everest

Rozmowa z Adamem Maraskiem

Czy seniorowi, który szuka dla siebie aktywności, żeby na emeryturze pozostać w dobrej formie, poleciłby pan Tatry?

W Tatry zawsze warto przyjechać. Ale jeśli mówimy o starszych osobach, to powinny one zacząć od spotkania z lekarzem pierwszego kontaktu, który potwierdzi, że wolno im wybrać się w góry. Bo nie wszystkim się to zaleca – czy to ze względu na problemy z ciśnieniem, czy choroby sercowe. Od czasu do czasu w trakcie wędrówek po górach dochodzi do zawałów albo zatorów, i to nie tylko u starszych osób. Ma to związek z pewnymi chorobami, których ludzie są nieświadomi, a które uaktywniają się dopiero w Tatrach, bo podczas forsownych marszów w górach ciśnienie krwi zmienia się dość często. Osoby, które po raz pierwszy wybierają się w góry, z pewnością powinny więc skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie dotyczy to raczej tych, którzy od wielu lat chodzą po Tatrach, znają swój organizm i wiedzą, jak reaguje on na taki wysiłek. (więcej…)

Wysiłek zamiast pigułki

Rozmowa z dr n. med. Alicją Klich-Rączką

Czy seniorzy z nadciśnieniem i chorobami serca mogą podejmować aktywność fizyczną?

Mogą, a wręcz powinni. Oczywiście aktywność musi być dostosowana do możliwości i stanu zdrowia seniora, jednak ani nadciśnienie tętnicze, ani choroba niedokrwienna serca nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do wysiłku fizycznego. Dowiedziono nawet, że regularny wysiłek wpływa korzystnie na przebieg tych schorzeń.

(więcej…)

Ruch dla ciała i umysłu

Rozmowa z Jerzym Rudzikiem

W jednej ze swoich prac dowodzi pan, że brak aktywności fizycznej odbija się nie tylko na sprawności fizycznej, ale też intelektualnej. Skąd takie wnioski?

Jedno i drugie jest ze sobą ściśle skorelowane. Człowiek, który jest mało aktywny albo w ogóle nie podejmuje aktywności fizycznej, z czasem zaczyna mieć problemy ze sprawnością umysłową. Zupełnie nie mówi się o tym, że rozwój intelektualny zależy także od rozwoju fizycznego.

(więcej…)

Aktywność to konieczność

Rozmowa z dr Anną Leś

Dlaczego warto być aktywnym w wieku senioralnym?

Aby poprawić jakość swojego życia – to jest kluczowa rola aktywności fizycznej. Jeśli podejmujemy ją regularnie, wpływamy na różne obszary życia: zarówno na sprawność umysłową, jak i na odnawianie relacji z najbliższymi, chociażby poprzez wspólne ćwiczenia, wycieczki rowerowe. Dzięki aktywności seniorzy włączają się z powrotem do życia społecznego: wśród rówieśników, ale także w wymiarze międzypokoleniowym. Wreszcie jest i aspekt zdrowotny. Wszystkie badania wskazują na to, że regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza w przypadku osób starszych, przynosi bardzo pozytywne skutki. Zapobiega chorobom układu krążenia, układu mięśniowego, poprawia równowagę. Same korzyści!

(więcej…)

Szukanie motywacji

Rozmowa z dr. Waldemarem Makułą

Starsi ludzie często mówią, że są zbyt chorzy albo zbyt sędziwi, by podejmować aktywność fizyczną. Ile jest prawdy w tego typu stwierdzeniach?

Zasadniczo nie ma osób zbyt starych czy zbyt chorych, które nie mogłyby podejmować aktywności fizycznej. W zależności od wieku czy rodzaju schorzenia inny będzie jednak rodzaj dopuszczalnych ćwiczeń, ponieważ istnieją pewne przeciwwskazania fizjologiczne czy biologiczne. Sprawność poszczególnych układów organizmu wpływa na to, że senior pewnych ćwiczeń nie powinien wykonywać. To dlatego dobrze mieć rzetelną wiedzę na temat stanu swojego zdrowia – i nie chodzi tu tylko o własne odczucie, ale o obiektywną ocenę medyczną, której dokonuje lekarz pierwszego kontaktu.

(więcej…)

Recepta na długowieczność

Rozmowa z dr. n. med. Krzysztofem Czarnobilskim

Dlaczego seniorzy upadają częściej niż ludzie młodsi?

Wraz z wiekiem zwiększa się liczba biologicznych czynników ryzyka upadku. Osoby starsze mają mniejszą siłę mięśniową, gorszy zakres ruchu i mobilność stawów. Pojawiają się problemy ze wzrokiem i maleje zdolność akomodacji oka, czyli możliwość adaptacji oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Przez to senior nie potrafi precyzyjnie określić swojego położenia i ocenić odległość od przeszkody. Ryzyko upadków zwiększają także niektóre choroby wieku senioralnego i polifarmakoterapia, czyli przyjmowanie wielu leków jednocześnie. (więcej…)

Napędza mnie ciekawość badacza

Rozmowa z prof. Janem Chmurą

Sąsiedzi byli zdziwieni?

Bardzo. Biegałem wcześnie rano na stadionie. Doszło do tego, że panowie, którzy tam pracują, odśnieżali bieżnię specjalnie dla mnie! (więcej…)

O ciało trzeba zabiegać

Rozmowa z  prof. dr. hab. Wiesławem Osińskim

O czym powinien pamiętać starszy człowiek podejmujący aktywność fizyczną?

W późniejszym wieku aktywność fizyczną trzeba podejmować roztropnie, szczególnie jeżeli wcześniej byliśmy długo nieaktywni.

Zacznijmy od najprostszych czynności: zamiast jechać do sklepu samochodem, pójść piechotą; na trzecie czy czwarte piętro nie wjeżdżać windą, tylko wchodzić po schodach itd. (więcej…)

Aktywność fizyczna – tak, byle racjonalnie

Rozmowa z dr. n. med. Cezarym Michalakiem

Jaki jest związek między aktywnością fizyczną a upadkami, które są wielkim problemem geriatrycznym?

Odpowiadając na pytanie: nie obserwuje się szczególnego nasilenia urazów u osób w wieku podeszłym, które prowadzą aktywny tryb życia, wręcz przeciwnie – utrzymywanie organizmu w ogólnej dobrej kondycji jest zalecane w profilaktyce upadków. Nie należy zatem się bać ruchu, także w starszym wieku; warunek: rodzaj aktywności powinien być dopasowany do indywidualnych możliwości. (więcej…)

Ruch na receptę

Rozmowa z dr. hab. n. med. Tomaszem Zdrojewskim, prof. nadzw.

Czy pacjent z nadciśnieniem lub z chorobami serca może podejmować znaczny wysiłek fizyczny, ćwiczyć na siłowni, biegać?

Te dwa schorzenia trzeba rozróżnić – inny wysiłek może podejmować osoba z nadciśnieniem, inny – pacjent z chorobami serca.

Jeśli chodzi o nadciśnienie, to ma je co drugi Polak w średnim wieku. Warto więc na bieżąco kontrolować ciśnienie – nie powinno ono przekraczać poziomu 140/90. (więcej…)

Ćwicz i przekraczaj granice

Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Broczek

W jaki sposób z wiekiem zmienia się organizm człowieka i jego stan zdrowia w kontekście aktywności fizycznej?

Warto na początku powiedzieć parę słów o samym starzeniu się. Jest to proces uniwersalny, który dotyczy wszystkich organizmów żywych, w tym człowieka, i rządzi się swoimi prawami – przede wszystkim jest nieodwracalny. Możemy wyróżnić fazy tego procesu, jednak u każdego przebiega on nieco inaczej. Nie ma dwóch tak samo starzejących się osób. (więcej…)

Ruch jest życiem

Rozmowa z dr hab. Ewą Kozdroń, prof. nadzw.

Przychodzi do pani 60-letni mężczyzna albo 60-letnia kobieta i mówi tak: „Pani profesor, moje życie nie było zbyt aktywne, nie było w nim miejsca na ćwiczenia, a teraz słyszę, że coś muszę zrobić. Od czego zacząć?”.

Od przyjrzenia się samemu sobie. Jeśli np. wcześniej miałam nadwagę i mi ona nie przeszkadzała, a teraz trudniej się poruszać, wstać z łóżka, wchodzić po schodach, to znaczy, że nie mogę dłużej nie widzieć problemu, muszę zacząć dbać o siebie. (więcej…)

 

 Pobierz
PDF z książką


Pobierz
PDF z książką


Pobierz
PDF z książką


Pobierz
PDF z książką

Pobierz
PDF z książką