Rozmowy z ekspertami

Recepta na dobrą starość

Rozmowa z prof. Barbarą Bień

Jak z wieloletniej perspektywy zajmowania się osobami starszymi ocenia pani kondycję polskich seniorów? Czy dziś osoby starsze bardziej dbają o siebie niż 20–25 lat temu?

To trudne pytanie. Przede wszystkim widzę po swoich pacjentach, że co roku przychodzą do mnie osoby coraz starsze, a więc starzeje się populacja seniorów. Jeszcze kilka dekad temu ci najbardziej schorowani umierali, nie dożywali późnych lat. Postęp medycyny i nowoczesne technologie, jak stentowanie, koronarografie, protezowanie z miniaturyzacją zabiegów i skrócenie czasu ich trwania, powodują, że lekarze podejmują się coraz większych wyzwań u coraz starszych osób – choć nie zawsze prowadzi to do poprawy kondycji tych najstarszych seniorów, ponieważ ich rezerwy narządowe często są już znikome, a dostępność rehabilitacji w tej grupie wiekowej jest mniejsza. (więcej…)

Każdy ma swój Everest

Rozmowa z Adamem Maraskiem

Czy seniorowi, który szuka dla siebie aktywności, żeby na emeryturze pozostać w dobrej formie, poleciłby pan Tatry?

W Tatry zawsze warto przyjechać. Ale jeśli mówimy o starszych osobach, to powinny one zacząć od spotkania z lekarzem pierwszego kontaktu, który potwierdzi, że wolno im wybrać się w góry. Bo nie wszystkim się to zaleca – czy to ze względu na problemy z ciśnieniem, czy choroby sercowe. Od czasu do czasu w trakcie wędrówek po górach dochodzi do zawałów albo zatorów, i to nie tylko u starszych osób. Ma to związek z pewnymi chorobami, których ludzie są nieświadomi, a które uaktywniają się dopiero w Tatrach, bo podczas forsownych marszów w górach ciśnienie krwi zmienia się dość często. Osoby, które po raz pierwszy wybierają się w góry, z pewnością powinny więc skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie dotyczy to raczej tych, którzy od wielu lat chodzą po Tatrach, znają swój organizm i wiedzą, jak reaguje on na taki wysiłek. (więcej…)

Wysiłek zamiast pigułki

Rozmowa z dr n. med. Alicją Klich-Rączką

Czy seniorzy z nadciśnieniem i chorobami serca mogą podejmować aktywność fizyczną?

Mogą, a wręcz powinni. Oczywiście aktywność musi być dostosowana do możliwości i stanu zdrowia seniora, jednak ani nadciśnienie tętnicze, ani choroba niedokrwienna serca nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do wysiłku fizycznego. Dowiedziono nawet, że regularny wysiłek wpływa korzystnie na przebieg tych schorzeń.

(więcej…)

Ruch dla ciała i umysłu

Rozmowa z Jerzym Rudzikiem

W jednej ze swoich prac dowodzi pan, że brak aktywności fizycznej odbija się nie tylko na sprawności fizycznej, ale też intelektualnej. Skąd takie wnioski?

Jedno i drugie jest ze sobą ściśle skorelowane. Człowiek, który jest mało aktywny albo w ogóle nie podejmuje aktywności fizycznej, z czasem zaczyna mieć problemy ze sprawnością umysłową. Zupełnie nie mówi się o tym, że rozwój intelektualny zależy także od rozwoju fizycznego.

(więcej…)

Aktywność to konieczność

Rozmowa z dr Anną Leś

Dlaczego warto być aktywnym w wieku senioralnym?

Aby poprawić jakość swojego życia – to jest kluczowa rola aktywności fizycznej. Jeśli podejmujemy ją regularnie, wpływamy na różne obszary życia: zarówno na sprawność umysłową, jak i na odnawianie relacji z najbliższymi, chociażby poprzez wspólne ćwiczenia, wycieczki rowerowe. Dzięki aktywności seniorzy włączają się z powrotem do życia społecznego: wśród rówieśników, ale także w wymiarze międzypokoleniowym. Wreszcie jest i aspekt zdrowotny. Wszystkie badania wskazują na to, że regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza w przypadku osób starszych, przynosi bardzo pozytywne skutki. Zapobiega chorobom układu krążenia, układu mięśniowego, poprawia równowagę. Same korzyści!

(więcej…)